IMPRINT

Konateľka: Petra Vanišová

SPOLOČNOSŤ:

pepe&wolf s.r.o.

Fialkové údolie 20, 81101 Bratislava, Slovensko

TELEFÓN: +421 910 373 797

EMAIL: pepe@pepeandwolf.com

IČ DPH: SK2121315977

ICO/DIC: 53 204 671 / 212131 5977

 

DISCLAIMER.

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť a úplnosť poskytnutých informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorovi za materiálne alebo nemateriálne škody vyplývajúce z prístupu k zverejneným informáciám, ich použitia alebo nepoužitia, zneužitia spojenia alebo technických porúch sú vylúčené. Všetky ponuky sú nezáväzné. Časti stránok alebo kompletnú publikáciu vrátane všetkých ponúk a informácií môže autor rozšíriť, zmeniť alebo čiastočne alebo úplne vymazať bez osobitného oznámenia.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Referencie a odkazy na webové stránky tretích strán sú mimo našej oblasti zodpovednosti. Akákoľvek zodpovednosť za takéto webové stránky sa zrieka. Prístup a používanie takýchto webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva a všetky ostatné práva k obsahu, obrázkom, fotografiám alebo iným súborom na stránke patria výlučne pepe&wolf s.r.o. alebo konkrétne vymenovaným držiteľom práv. Na reprodukciu akéhokoľvek prvku je potrebné vopred získať písomný súhlas držiteľov autorských práv.

NAKUPOVAŤ VŠETKO.